Đầu tư công nghệ

VietEsco Là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ ESCO và các giải pháp tiết kiệm toàn diện mang lại hiệu quả cao nhất tại Việt Nam.

VIET ESCO năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, cống hiến làm việc hết mình để trở thành công ty ESCO uy tín hàng đầu tại Việt Nam với các tiêu chí Mạnh về tài chính; Vững về công nghệ; Nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao.

Các dịch vụ hỗ trợ từ VIETESCO:

  • Đầu tư dự án ESCO
  • Đầu tư năng lượng mới năng lượng tái tạo
  • Đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng
  • Kiểm toán năng lượng, tư vấn quản lý năng lượng
  • Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn tài chính

Gửi dự án cần đầu tư

Các thông tin bạn gửi luôn được cam kết bảo mật.

Sản phẩm và dịch vụ

Thông tin về sản phẩm / dịch vụ của bạn là quan trọng nhất để VietEsco đánh giá dự án của bạn.
Vui lòng điền càng nhiều chi tiết càng tốt và không nên để trống bất kỳ câu nào.

Khách hàng và thị trường

Thông tin về khách hàng và thị trường cho chúng tôi thấy bạn có một chiến lược rõ ràng
cho sản phẩm dịch vụ của bạn, và sự chuẩn bị nghiêm túc trong lần khởi nghiệp này.

Đối thủ cạnh tranh

Chứng minh rằng bạn hiểu những gì đang diễn ra xung quanh bạn và doanh nghiệp của bạn.

Người sáng lập

Hãy cho chúng tôi biết các bạn là ai.

Nhân sự và tài chính

Tình trạng hiện tại của doanh nghiệp bạn

Thông tin liên hệ

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua:

TOP