Danh sách Startup

Tên startup Năm hoạt động Năm thành lập Tỉnh thành Lĩnh vực chi tiết Cột mốc Số tiền đầu tư
2015
2014
58
Du lịch đường thủy, Du lịch ...
Sản phẩm hiện đã bán rộng rãi ...2,000,000,000
1 tháng 5 năm 2016
24
Du lịch cộng đồng, Du lịch thể ...
Có sản phâm mẫu/hoặc sản phẩm ...0
2016
2016
58
Tuyển dụng việc làm
Đã bán thử sản phẩm, dịch vụ ...0
Công ty chúng tôi ...
Công ty Cổ phần Công ...
24
cơ sở lưu trú
Đã bán thử sản phẩm, dịch vụ ...200,000,000
2016
2016
58
Vận chuyển, Du lịch đường ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...20,000,000,000
2017
2016
58
Du lịch cộng đồng, Du lịch ...
Có sản phâm mẫu/hoặc sản phẩm ...0
Tháng 10 năm 2016
2016
58
Du lịch cộng đồng, Du lịch sự ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...3,000,000,000
2017
58
truyền thông về du lịch
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...0
43221
2018
24
Vận chuyển, Vận chuyển
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...0
43070
58
Cung cấp thông tin thuyết minh ...
Có sản phâm mẫu/hoặc sản phẩm ...0
Tháng 8/2017
2016
58
Du lịch cộng đồng, Du lịch ảo
Có sản phâm mẫu/hoặc sản phẩm ...0
Tháng 12/2017
2017
58
Phần mềm quản lý
Đã bán thử sản phẩm, dịch vụ ...0
Dự án bắt đầu năm ...
Thành lập năm 2018
58
Vận chuyển, Du lịch đường ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...0
42917
2017
58
Du lịch cộng đồng, Du lịch ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...500,000,000
42461
42644
64
Vận chuyển, Du lịch vòng quanh ...
Sản phẩm hiện đã bán rộng rãi ...8,500,000,000
03/2018 (đang build ...
58
Vận chuyển, Du lịch đường ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...0
2018
58
Du lịch ẩm thực, Du lịch thể ...
Đã bán thử sản phẩm, dịch vụ ...0
2015
2018
35
Du lịch cộng đồng, Du lịch ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...500
43221
2018
58
Nền tảng kết nối nhà cung cấp ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...0
2013
2013
58
Vận chuyển, Vận chuyển
Doanh thu bằng chi phí0
42795
42795
58
Huấn luyện các kỹ năng du ...
Có sản phâm mẫu/hoặc sản phẩm ...0
2016
2017
58
Vận chuyển, Du lịch đường ...
Đã bán thử sản phẩm, dịch vụ ...0
2015 thành lập công ...
2015
58
Bảo tàng - Du lịch văn hóa
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...60,000
Chính thức bắt đầu ...
21/05/2018
58
Vận chuyển, Du lịch đường ...
Có sản phâm mẫu/hoặc sản phẩm ...95,000,000
2018
2018
58
Du lịch mua sắm, Quà lưu niệm
Đã bán thử sản phẩm, dịch vụ ...0
2017
58
Du lịch cộng đồng
Có doanh thu nhưng chưa đủ chi ...0
Tháng 1/2013
13/12/2012
58
Dịch vụ du lịch
Doanh thu nhiều hơn chi phí0
Công ty trách nhiệm ...
Công ty trách nhiệm ...
58
Du lịch cộng đồng, Du lịch ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...0
42767
Chưa
58
Du lịch cộng đồng, Du lịch ẩm ...
Có ý tưởng cho sản phẩm/công ...100,000,000
TOP