Sàn Giao dịch Công nghệ

hoặc

Khóa học Online

Tham dự các khóa đào tạo online về Khởi nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp, ...

Siêu thị Thiết bị

Nơi mua bán các thiết bị công nghệ

Chuyên gia Tư vấn

Pháp Lý - Tài Chính - Kỹ Thuật

Đấu giá Công nghệ

Tổ chức các buổi đấu giá, đầu thầu công nghệ từ các nguồn như Sở ban ngành, Trường Đại học,...

Phòng thí nghiệm

Chia sẻ phòng lab mở và nghiên cứu khoa học.

Thư viện Sách

Chia sẻ các tựa sách về công nghệ, khởi nghiệp,...

Thương mại hóa Công nghệ

Cung cấp các dịch vụ thương mại hóa ý tưởng, công nghiệp,...

Tư vấn pháp lý

Cung cấp các dịch vụ về tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Yêu cầu đầu tư ESCO

Hãy gửi yêu cầu hỗ trợ của bạn đến chúng tôi

TOP